Välkommen till Skeppargården Pellas

Museum och kaffestuga

Welcome to Skeppargården Pellas

Museum and cafe’

exteriör-2

 

Pellas i korthet – Pellas in short:

Erik Petter Eriksson bygger Pellas 1884

Skeppargården Pellas byggdes 1884 av skeppsredaren och bonden Erik Petter Eriksson som höjdpunkten på en lång och framgångsrik karriär inom sjöfart och lantbruk. Pellas står idag kvar som ett minnesmärke över bondeseglationen som gjorde Granboda by och Lemland socken berömda långt utanför Ålands gränser. Idag är Pellas ett hembygdsmuseum över bondeseglationen och familjen Eriksson som byggde och bodde på gården.

Erik Petter Eriksson built Pellas in 1884

The farmer-shipping homestead  of Pellas was built by the farmer and shipowner Erik Petter Eriksson in 1884 after a long and successful shipping carreer in what was called the farmer-shipping era. The era made the village Granboda and the county Lemland well known outside the Ålands Islands border. Today Pellas is a small museum over the Åland farmer-shipping era and the family Eriksson, who built and lived on the farm.

Branden på julafton år 2005

Under julaftonsnatten 2005 bröt en förödande brand ut i mangårdsbyggnaden vilket orsakade stora skador på den västra delen samt vindsvåningen. Stora salen med alla möbler och originaltapeter totalförstördes, likaså de anslutande sovrummen och entréhallen. I den östra delen, som klarade sig bättre, kunde delvis möbler och inventarier räddas. Dock var föremålen så pass rökskadade att ett omfattande arbete krävdes för att restaurera dem. I eldens spår gjordes några intressanta upptäckter. Väggarna i flera av rummen visade sig ha varit dekorerade med schablonmålningar. Schablonmålningarna i stugan och kamrarna samt den handtryckta tapeten i salen återskapades.

The fire on Christmas Eve 2005

The main building was destroyed in a fire on christmas eve 2005. A big part of the building, the salon, the addict and all of the western part of the building, was nearly totally destroyed and nothing from the interior remained. After the fire only the timber walls remained in the western part of the house. From the eastern part of the building some of the  furniture and original parts could be saved, but everything was severly damaged by the smoke and heat from the fire. The fire revealed original wall decorations, which could be reconstructed during the renovation.

pellas interiör-4

Salen med handtryckta tapeter. Stolarna är nytillverkade efter gammal Pellas-förlaga, originalen förstördes i branden.   

The salon with handprinted wallpapers. The chairs are made from Pellas-originals, the originals were destroyed in the fire.

Pellas återuppbyggt

Idag står skeppargården återigen i sin forna glans i ursprungligt 1800-talsskick. Förutom några smärre praktiska ändringar har rummen med de handmålade tapeterna återskapats och salen pryds nu av en nytryckt originaltapet. Tack vare donationer och deponeringar har ursprungsmiljön kunnat byggas upp och huset visas igen som ett levande museum.

Pellas rebuilt

Today Pellas is shown as an original Åland farmer-shipowner home from the end of the 1800-hundreds. Both the exterior and the interior has been recreated. Thanks to new donations of old furniture and other objects Pellas is again full of life and atmosphere, just as it was when Erik Petter walked through the rooms 100 years ago.

Herzogin Cecilies siste kapten

Sven och Pamela Eriksson ombord på Herzogin Cecilie

Sven och Pamela Eriksson ombord på Herzogin Cecilie

Sven and Pamela Eriksson on board the Herzogin Cecilie

Sven Eriksson, den berömda 4-mastade stålbarken Herzogin Cecilies siste kapten, är uppväxt på Pellas och bodde även här med sin familj efter att segelfartyget gått på grund år 1936. Det var här på gården som Sven och hans fru Pamela fick den trygghet och det lugn de behövde efter de omvälvande händelserna kring grundstötningen som på sin tid var en stor världsnyhet. På vinden visas en samling med tavlor och minnen som deras dotter samlat ihop om Herzogin Cecilie och föräldrarna. På gården finns även en fartygsmodell som visar segelfartyget i all sin prakt samt en fotografiutställning med Pamela Erikssons egna fotografier från sin tid ombord på segelfartyget.

The last Captain on the Herzogin Cecilie

Sven Eriksson, the last Captain of the world  famous 4-masted steel barque Herzogin Cecilie, was born at Pellas. He also lived here with his family after the ship was shipwrecked in 1936. In the attic there is a small exhibition with pictures and memorabilia from the ship, the objects were rescued by the Captain and his wife Pamela during the rescue work and brought home to Pellas when they returned to the Åland Islands. A large model of the ship, from her glory days, is also shown in the attic.

HC off Falmouth 1935

Herzogin Cecilie utanför Falmouth 1935

Herzogin Cecilie off Falmouth 1935